Cô giáo như mẹ hiền

 • Ngô Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
 • Trần Thị Hoài Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ quản lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Hoàng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ khác
 • Võ Thi Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ quản lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Nguyễn Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   mnhunghoa.vinh@nghean.edu.vn